Generelle forretningsbetingelser

Køb-, levering- og betalingsbetingelser, Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG

1. Tilbud / ordre
Et hvert tilbud er ikke bindende. Aftalen er først gældende efter modtagelse. Ændringer skal ske skriftligt.

2. Pris
Samtlige priser er ekskl. moms. Alle tidligere priser gøres ugyldige, ved udgivelse af nyt katalog med priser eller en ny prisliste.

3. Levering

Leveringen sker efter aftale eller ved bestilling. Køber bærer risiko for forsendelsen. Ved levering kontrolleres varerne af køber for eventuelle skader. Efterfølgende reklamationer er ikke muligt.

4. Garanti
I tilfælde af berettigede reklamationer vil vi rette fejlen eller efterlevere en ny vare. I disse tilfælde vil forsendelsesomkostninger blive refunderet. For eventuelle returforsendelser oplyser vi om adresse. Ved returforsendelser skal køber betale for fragt og være i ubrudt originalemballage. Hvis reklamationen ikke kan afhjælpes, kan køber få afslag i købspris eller få annulleret ordren. Erstatningskrav er udelukket. Der gælder desuden, at åbenlyse mangler skal rapporteres indenfor en frist på 10 dage efter at varen er modtaget.

5. Ophør af forpligtelser
Force majeure, drift- og transportforstyrrelser, strejker, lockout og andre ekstraordinære begivenheder, også for vores leverandører, fritager os for vore forpligtelser så længe disse forstyrrelser foregår. Vi kan helt eller delvis udtræde fra aftalen, uden at køber har ret til erstatning for skade eller udgifter i disse tilfælde.

6. Tekniske specifikationer
Alle nævnte dimensioner er pålydende. Al information vedr. mål, vægte, lastevne, kapacitet og andre egenskaber kan kun være omtrentligt målsat. Forbehold for tekniske ændringer.

7. Betalingsbetingelser
Med mindre andet er aftalt skal betalingen ske inden eller indenfor netto 30 dage. Modregning med omstridte modkrav er udelukket, medmindre modkrav ikke er juridisk aftalt eller fastlagt.

8. Ejendomsforbehold
Indtil fuld betaling er fundet sted, forbeholder vi os ejendomsretten af de leverede varer. Selvom varen videresælges til 3. part, uanset om det er løsdele eller en komplet indretning, forbliver det vores ejendom, såfremt varen ikke bliver betalt.

9. Elektronisk data
For at sikre en organiseret styring må vi nødvendigvis lagre og behandle vore kunders data, som er person- og virksomhedsrelaterede oplysninger - i det omfang det er tilladt i henhold til stats-data beskyttelse (§ 26 BDSG).

10. Sted for opfyldelse, jurisdiktion, gyldighed

Skulle vi uventet forvente forskellige juridiske tilgange er stedet jurisdiktion i Merenberg. Registerdomstol Limburg / Lahn - personligt hæftende selskab:

Plastipol selskab med begrænset hæftelse i Niedereraula, registerret Bad Hersfeld HRB 978, administrerende direktør Dieter Rudolph, Matthias Wentzek